COOKIEN POLITIKA

Política de cookies

Webgunearen erakunde titularraren identifikazioa / Identificación de la entidad titular del sitio web

Arduradunaren nortasuna:URRETXINDORRA IKASTOLA
IFZ: F-48108047
Posta helbidea: Martin barua 21, 48003 Bilbo

Webgune honek cookie-ak eta/edo antzeko teknologiak erabiltzen ditu, nabigatzen duzunean informazioa bildu eta berreskuratzeko. Orokorrean, teknologia horiek helburu ezberdinetarako balio dezakete, hala nola, zu erabiltzaile gisa aitortzeko, zerbitzu pertsonalizatua eskaintzeko edo edukia erakusteko modua pertsonalizatzeko. Gainera, bisitaren data eta orduari buruz informazioa ematen dute, web tokiaren barruan zirkulazio-parametroak neurtzen dituzte eta bisita-kopurua balioztatzen dute. Horri esker, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA EKE (EHI EKE)-k eraginkortasunez bidera eta doi ditzake eskaintzen dituen zerbitzuak. Cookie-ak erabiltzailearen disko gogorrean gordetzen dira, baina bertan dauden datuak ezin daitezke irakurri. Halaber, ezin daitezke beste hornitzaileek eratutako cookie artxiboak irakurri. Teknologia horien erabilera zehatzak jarraian deskribatzen dira:

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares para recoger y recuperar información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para diferentes fines, como reconocerte como usuario, ofrecer un servicio personalizado o personalizar la forma de mostrar el contenido. Además, informan sobre la fecha y hora de la visita, miden los parámetros de circulación dentro del sitio web y validan el número de visitas. Gracias a ello, la ikastola de Euskal Herria EKE (EHI EKE) puede orientar y ajustar eficazmente los servicios que ofrece. Las cookies se almacenan en el disco duro del usuario, pero los datos que contiene no son legibles. Tampoco se pueden leer archivos cookies creados por otros proveedores. Usos específicos de estas tecnologías

 

Zer dira cookieak? / ¿Qué son las cookies?

Cookie-ak web-orrien bidez ekipo batean deskarga daitezkeen fitxategiak dira. Tresna horiek funtsezko zeregina dute informazioaren gizarteko zerbitzu ugari emateko. Besteak beste, webgune bati aukera ematen diote erabiltzaile baten edo bere ekipoaren nabigazio-ohiturei buruzko informazioa biltzeko eta berreskuratzeko, eta, lortutako informazioaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko eta eskainitako zerbitzua hobetzeko erabil daitezke.

Las cookies son ficheros descargables en un equipo a través de páginas web. Estas herramientas juegan un papel fundamental en la prestación de una amplia gama de servicios de la sociedad de la información. Entre otras cosas, permiten a un sitio web recoger y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, en función de la información obtenida, pueden utilizarse para conocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Cookie mota ezberdinak /Diferentes tipos de cookies

Bi cookie mota bereiz daitezke, cookie-ak bidaltzeko eta lortutako datuak tratatzeko erabiltzen den ekipo edo domeinua kudeatzen duen erakundearen arabera:

Se pueden diferenciar dos tipos de cookies en función del equipo o entidad gestora del dominio utilizado para el envío de cookies y el tratamiento de los datos obtenidos:

 • Cookie propioak: erabiltzailearen ekipo terminalera editoreak berak kudeatutako ekipo edo domeinu batetik bidaltzen direnak eta erabiltzaileak eskatutako zerbitzua ematen dutenak. Hots, bisitatzen ari den webguneak berak sortzen dituen cookie-ak dira.
 • Cookies propias: aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y que prestan el servicio solicitado por el usuario. Es decir, son cookies que crea la propia web que está visitando.
 • Hirugarrenen cookie-ak: erabiltzailearen ekipo terminalera editoreak kudeatzen ez duen ekipo edo domeinu batetik bidaltzen direnak, baizik eta cookie-n bidez lortutako datuak tratatzen dituen beste erakunde batek kudeatzen dituenak. Hau da, hirugarrenek sortu dituzten cookie-ak dira.
 • Cookies de terceros: aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio no gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos mediante cookies. Es decir, son cookies creadas por terceros.

Halaber, saioko cookie-ak eta cookie iraunkorrak desberdindu daitezke, erabiltzailearen ekipo terminalean aktibatuta egoten diren denboraren arabera.

Asimismo, se pueden diferenciar las cookies de sesión de las cookies permanentes en función del tiempo que permanezcan activadas en el equipo terminal del usuario.

 • Saiokoak: erabiltzailea web-orri batean nabigatzen ari den bitartean datuak bildu eta gordetzen dutenak.
 • De sesión: aquellos que recogen y almacenan datos mientras el usuario navega por una página web.
 • Iraunkorrak: nabigazioa bukatuta ere, datuak erabiltzailearen ekipo terminalean biltegiratuta jarraitzen dute, eta cookie-aren arduradunak zehaztutako denbora tartean eskuratu eta tratatu ahal izango dira (minutu batzuetatik urte batzuetara bitartean).
 • Permanentes: una vez finalizada la navegación, los datos siguen almacenados en el equipo terminal del usuario y podrán ser adquiridos y tratados (de unos minutos a unos años) durante el tiempo que determine el responsable de la cookie.

Azkenik, badago beste sailkapen bat, lau cookie motarekin, lortutako datuak tratatzeko helburuaren arabera: cookie teknikoak, lehentasun- eta pertsonalizazio-cookieak, cookie analitikoak eta jokabide- publizitateko cookieak.

Por último, existe una nueva clasificación, con cuatro tipos de cookies, en función del objetivo de tratamiento de los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de prioridad y personalización, cookies analíticas y cookies de publicidad conductual.

 • Cookie teknikoak: webgunean nabigatzeko behar-beharrezkoak diren cookieak dira, erabiltzaileari bere prestazioak edo tresnak erabiltzen laguntzen diotelako, hala nola, saioa identifikatzea, sarbide mugatuko parteetara sartzea, bideoak edo soinua hedatzeko edukiak biltegiratzea, hizkuntza konfiguratzea, besteak beste. Cookie hauek desaktibatzeak webgunearen zenbait funtzionalitatek behar bezala funtzionatzea eragozten du.
 • Cookies técnicas: son cookies necesarias para navegar por la web, ya que ayudan al usuario a utilizar sus prestaciones o herramientas, tales como la identificación de la sesión, el acceso a partes de acceso restringido, el almacenamiento de contenidos para la difusión de vídeos o sonido, la configuración del lenguaje, entre otros. La desactivación de estas cookies impide el correcto funcionamiento de algunas funcionalidades del sitio web.
 • Lehentasun- eta pertsonalizazio-cookie-ak: erabiltzailea zerbitzuan ezaugarri jakin batzuekin sartzeko informazioa gogoratzea ahalbidetzen dutenak dira, hots, bere esperientzia beste erabiltzaile batzuen esperientziarekin bereiztea posible egiten dutenak. Adibidez, hizkuntza, erabiltzaileak bilaketa bat egiten duenean erakutsi beharreko emaitza-kopurua, zerbitzuaren itxura edo edukia, erabiltzailea zerbitzuan sartzeko erabiltzen den nabigatzaile motaren edo zerbitzura sartzeko eskualdearen arabera, etab.
 • Cookies de prioridad y personalización: son aquellas que permiten recordar la información con la que el usuario accede al servicio con determinadas características, es decir, que hacen posible diferenciar su experiencia con la de otros usuarios. Por ejemplo, el idioma, el número de resultados que el usuario debe mostrar cuando realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio, el tipo de navegador con el que el usuario accede al servicio o la región de acceso al servicio, etc.
 • Cookie analitikoak: cookie-n arduradunari, lotuta dauden web orrien erabiltzaileen portaeraren jarraipena eta azterketa egitea ahalbidetzen dioten cookieak dira. Mota honetako cookie-n bidez bildutako informazioa webgunearen jarduera neurtzeko eta erabiltzaileen nabigazio-profilak egiteko erabiltzen da, zerbitzuaren erabiltzaileek egiten duten erabilera-datuen analisiaren arabera hobekuntzak sartzeko.
 • Cookies analíticas: son cookies que permiten al responsable de Cookie realizar un seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de las páginas web asociadas. La información recogida a través de este tipo de cookies se utiliza para medir la actividad del sitio web y elaborar perfiles de navegación de los usuarios, para introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que realizan los usuarios del servicio.

Azken batean, web-analitikaren bidez honako hauei buruzko informazioa lortzen da: webgunera sartzen diren erabiltzaileen kopurua, ikusitako orrialdeen kopurua, bisiten maiztasuna eta errepikapena, iraupena, erabilitako nabigatzailea, zerbitzua ematen duen operadorea, hizkuntza, erabiltzen duen terminala, edo IP helbidea esleituta duen hiria. Informazio horri esker, web gune honek zerbitzu hobea eta egokiagoa eskaintzen du.

En definitiva, mediante la analítica web se obtiene información sobre el número de usuarios que acceden a la web, número de páginas vistas, frecuencia y repetición de visitas, duración, navegador utilizado, operador que presta el servicio, idioma, terminal que utiliza, o ciudad con dirección IP asignada. Gracias a esta información, esta web ofrece un mejor y más adecuado servicio.

 • Jokabide-publizitateko cookie-ak: erabiltzaileen portaerari buruzko informazioa biltegiratzen duten cookie-ak dira, haien nabigazio-ohiturak etengabe behatuz lortutakoa. Horri esker, profil espezifiko bat gara daiteke, haren arabera publizitatea erakusteko. Cookie horiek erabiltzailearen nabigazioari buruzko informazioa lortzen dute, publizitate-espazioak kudeatzeko eta erabiltzaileari kalitatetako edukia eskaintzeko, haren gustuak eta lehentasunak aztertuz.
 • Cookies de publicidad conductual: son cookies que almacenan información sobre el comportamiento de los usuarios, obtenida mediante la observación continua de sus hábitos de navegación. Esto permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. Estas cookies obtienen información sobre la navegación del usuario para gestionar los espacios publicitarios y ofrecer al usuario un contenido de calidad, analizando sus gustos y preferencias.

Webgune honetan erabiltzen diren cookie motak / Tipos de cookies utilizadas en este sitio web

 1. Cookie teknikoak
COOKIE-AREN IZENA / Nombre COOKIE

COOKIE-AREN HELBURUA / Objetivo de la COOKIE

MOTA / Clase HORNITZAILEA  / 
Proveedor
IRAUPENA / Duración
has_js Nabigatzaileak Javascript erabiltzen duen kontrolatzeko. / Controlar si el navegador utiliza Javascript. Cookie teknikoa Erakundearena berarena / De la propia organización Saiokoa / De sesión

cookie-agreed

Bisitariak cookie-ak onartu ditu. / El visitante acepta las cookies. Cookie teknikoa Erakundearena berarena / De la propia organización

Iraunkorra (3 hilabete) Permanente (3 meses)

2. Cookie analitikoak

COOKIE-AREN IZENA / Nombre COOKIE

COOKIE-AREN HELBURUA / Objetivo de la COOKIE

MOTA / Clase

HORNITZAILEA  / 
Proveedor

IRAUPENA / Duración

_gid Erabiltzaileak bereizteko. /Distinguir usuarios Cookie analitikoa Google (Google Analytics) Iraunkorra (24 ordu) / 
Iraunkorra (24 ordu
_ga

Bisita bakarrak kontrolatzeko funtzioa du. Erabiltzailea webgunean nabigatzaile baten bidez sartzen den lehen aldiz, cookie hau instalatuko da. Erabiltzaile hau nabigatzaile berarekin sarean berriro sartzen denean, cookieak erabiltzaile bera dela kontuan hartuko du. Erabiltzaileak nabigatzailea aldatzen duen kasuan soilik, beste erabiltzaile izango balitz ulertuko du. / La visita única tiene una función de control. Por primera vez que el usuario accede a la web a través de un navegador, se instalará esta cookie. Cuando este usuario vuelva a entrar en la red con el mismo navegador, la cookie tendrá en cuenta que es el mismo usuario. Sólo en el caso de que el usuario cambie de navegador, lo entenderá si fuera otro usuario.

Cookie analitikoa

Google (Google Analytics) Iraunkorra (2 urte) / Permanente (2 años)
_gat Eskaeren ehunekoa mugatzeko. / Limitar el porcentaje de solicitudes. Cookie analitikoa Google (Google Analytics) 1 minutu

Cookieak baimentzea eta konfiguratzea / Autorización y configuración de cookies 

Ados ez bazaude deskribatutako cookie-ek aipatutako informazioa bildu ahal izatearekin, web honetako cookie-ak konfiguratzeko panelean ezetsi dezakezu haien instalazioa. Panel hori webgunera sartzen zaren lehen aldian agertzen den cookie-en onarpen/konfigurazioko leihotik eskura daiteke, eta, konfiguratu ondoren, «Cookie-n politika» erlaitzetik, webgunearen eskuineko beheko izkinan geratzen dena. Era berean, nabigatzaileek beren tresna propioak dituzte webgune ezberdinetako cookie-ak era orokorrean blokeatzeko. Hurrengo esteketan, aukera horiek nabigatzaile ohikoenetan konfiguratzeko modua kontsulta dezakezu

Si no está de acuerdo con que las cookies descritas puedan recoger la información mencionada, puede rechazar su instalación en el panel de configuración de las cookies de esta web. Este panel es accesible desde la ventana de admisión/configuración de cookies que aparece la primera vez que accedes al sitio web y, una vez configurado, desde la pestaña «política en Cookie» que queda en la esquina inferior derecha del sitio web. Asimismo, los navegadores disponen de sus propias herramientas para bloquear de forma general las cookies de los diferentes sitios web. En los siguientes enlaces puedes consultar la forma de configurar estas opciones en los navegadores más habituales

Gailu mugikorren kasuan, ohikoa da, halaber, nabigatzaileak aukera horiek “ezarpenak” atalean izatea.

En el caso de los dispositivos móviles, también es habitual que el navegador disponga de estas opciones en el apartado «ajustes».

Informazio gehigarria eta eskubideak baliatzea / Información adicional y ejercicio de derechos

Cookie-n politika hau aldatu ahal izango da, lege-eskakizun berrien arabera edo politika kontrol-agintaritzek emandako jarraibideetara egokitzeko helburuarekin. Hori dela eta, erabiltzaileei aldian-aldian bisita dezaten gomendatzen zaie.

La presente política de Cookie podrá modificarse con arreglo a las nuevas exigencias legales o con el fin de adecuarla a las directrices emanadas de las autoridades de control. Por ello, se recomienda a los usuarios que la visiten periódicamente.

Erabiltzaileak webguneko cookie-n politikari buruzko kontsultaren bat egin nahi izanez gero, honako helbide honetan jar daiteke harremanetan: 

Si el usuario desea realizar alguna consulta sobre política en la cookie de la web, puede ponerse en contacto en la siguiente dirección:

urretxin@urretxindorra.eus

 

YouTube
Instagram
Urretxindorra Ikastola